Laboratorium

Pacjenci na podstawie skierowania od Lekarza POZ Naszej Poradni wykonują badania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia.
UWAGA: skierowanie jest ważne 30 dni (chyba, że lekarz zaznaczy inaczej na skierowaniu)
Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnie.

Badania laboratoryjne dla NZPOZ Babki wykonują:

TOPLAB   www.toplab.pl

Poznań, os. Lecha 120

tel. 61 8722828 

pn. - pt. w godz. 7:30 – 12:00

Poznań, ul. Kórnicka 24

tel. 61 8754100 

pn. - pt. w godz. 7:30 – 10:00

Babki 4c

tel. 61 8939988 

wt. w godz. 7:30 – 9:30

Świątniki, ul. Kórnicka 8c

czw. 8:00 - 9:00

Laboratorium DIAGNOSTYKA 

punkty pobrań

Poznań, os. Orła Białego 43

pn.-pt. 7:00 - 14:00

Poznań, os. Rzeczypospolitej 6; 

pn.- pt. 8:00 - 14:00

Borówiec, ul. Szkolna 1c; 

pn./śr./pt. 8:00 - 10:00

Mosina, ul. Konopnickiej 33,

pn.-sob. 8:00-11:00 (sob. 7:00 - 11:00)

Laboratorium ALAB      www.alablaboratoria.pl

Poznań, Centrum Medyczne HCP, ul 28 czerwca 1956r 194,

tel.:61 22 74 291; 

pn. - pt. 7:15-16:00; sb. 8:00 - 13:00

Poznań, os. Piastowskie 58

tel.:503 812 190; 

pon.- pt 7:30-14:00, środa 15:00-18:00

WAŻNE! Firma ALAB wycofała się z prowadzenia punktu pobrań w Kamionkach na ul. Mostowej. Usługę pobrania krwi wykonuje podwykonawca laboratorium, który z tego tytułu pobiera od Pacjenta opłatę. NZPOZ BABKI nie rekomenduje korzystania z w/w usługi, ze względu na dodatkowe obciążenie  kosztami.