Warto wiedzieć

Jak przygotować się do wizyty u lekarza POZ

Do wizyty u lekarza POZ warto się przygotować. Najlepiej jest sporządzić sobie krótką notatkę, w której odpowiesz sobie na pytania:

Dzięki temu, że będziesz przygotowany do rozmowy z lekarzem wizyta przebiegnie sprawnie.

Idę do specjalisty

Pacjent, który rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. 

Na wizytę do lekarza należy wziąć aktualne wyniki badań, na podstawie których został Pacjent skierowany do specjalisty.

Warto wiedzieć, że lekarz leczący w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego, nierzadziej niż co 12 miesięcy informowania lekarza POZ o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym o okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Na koniec wizyty poproś lekarza specjalistę o taką pisemną informację.

Jeżeli lekarz specjalista stwierdza brak możliwości opieki w danej placówce, wtedy może skierować pacjenta do poradni o innej lub też tej samej specjalizacji lub też do szpitala.

Poproś lekarza specjalistę o takie skierowanie. 

Pamiętaj, że jeżeli leczenie w poradni specjalistycznej wymaga wykonania dodatkowych niezbędnych badań, to skierowanie na te badania i ich koszty pokrywa lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Lekarz winien wskazać pacjentowi laboratorium, czy też pracownię diagnostyczną, w której badania zostaną wykonane w ramach umowy z NFZ.

Zapytaj lekarza o adresy placówek wykonujących badania przy odbiorze skierowania.

Jeżeli lekarz specjalista stwierdza niezdolność pacjenta do pracy z powodu stanu zdrowia i posiada stosowne uprawnienia nadane przez ZUS – do wystawiania tzw. zwolnień lekarskich to takie zwolnienie wystawia.

Ja tylko po receptę

ZASADY ZAMAWIANIA RECEPT

  1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych dla pacjenta w stanie stabilnym o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja o tych przyjmowanych lekach.

  2. W przypadku leków zleconych przez lekarza z poradni specjalistycznej lub szpitala należy dostarczyć do Rejestracji kartę: "Informacja dla lekarza kierującego/POZ" lub wypis ze szpitala.

  3. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.

  4. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty.

  5. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ w danym dniu.

  6. Nie przyjmujemy w Rejestracji pisemnych próśb o skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.

  7. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagana jest osobista wizyta w gabinecie lekarskim.

  8. Każdorazowo należy podać, wartość glukozy, w przypadku chorych na cukrzycę; wartość ciśnienia tętniczego, w przypadku chorych na nadciśnienie.

  9. Czas realizacji zamówień jest uzgadniany z pracownikiem Rejestracji.

  10. W przypadku dokumentu papierowego - Receptę należy odebrać w Rejestracji osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub poprzez osobę trzecią upoważnioną zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej.

Prywatnie czy na NFZ

Leczenie prywatne a badania na NFZ?

Skierowanie od specjalisty na badania laboratoryjne. 

Czy Lekarz POZ ma obowiązek bezpłatnego wykonania tych badań?

Lekarz POZ nie ma takiego obowiązku. Za badania, które zlecił na przykład diabetolog zapłaci mu NFZ (jeśli wizyta odbyła się w ramach ubezpieczenia publicznego) – będzie to koszt wizyty lekarskiej wraz z diagnostyką. Warunkiem bezpłatnego skorzystania z badań jest zrobienie ich wyłącznie w miejscu wskazanym przez SPECJALISTĘ. Poradnie mają obowiązek podpisać umowy z laboratorium, pracownią diagnostyczną, czy też transportem sanitarnym.

NFZ przypomina o obowiązku udzielania kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej. Oznacza to, że jeśli pacjent wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na badania wystawia i pokrywa ich koszty świadczeniodawca, który je zleca.

czytaj również: https://pacjent.gov.pl/system-opieki-zdrowotnej/publiczna-czy-prywatna-sluzba-zdrowia

Dla dociekliwych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000787


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002561


OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000540


Informacja o świadczeniach

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/


Komunikat w sprawie odsyłania pacjentów SOR po zwolnienia lekarskie do lekarzy POZ (2015-01-19)

http://nfz-bydgoszcz.pl/artykul/21/1108/komunikat-w-sprawie-odsylania-pacjentow-sor-po-zwolnienia-lekarskie-do-lekarzy-poz-2015-01-19