Nasi lekarze

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) :

lek. Swietłana Bartkowiak

specjalista medycyny rodzinnej
kierownik NZPOZ Babki
lekarz uprawniony do przyjmowania deklaracji wyboru lekarza POZ

godziny przyjęć

lek. Magdalena Inczewska

specjalista chorób dzieci
lekarz uprawniony do przyjmowania deklaracji wyboru lekarza POZ


godziny przyjęć

lek. Jarosław Sprada

lekarz rodzinny

rezydent medycyny rodzinnej


godziny przyjęć

lek. Piotr Kołata

specjalista chorób wewnętrznych
lekarz uprawniony do przyjmowania Deklaracji wyboru lekarza POZ

godziny przyjęć

lek. Piotr Sidorowicz

lekarz rodzinny

rezydent medycyny rodzinnej

godziny przyjęć

lek. Agnieszka Przyszczypkowska


godziny przyjęć