Medycyna pracy

lek. Swietłana Bartkowiak

Przyjmuje w przychodni w Babkach, w środy po południu po uprzedniej rejestracji.