Neurologopeda

Prywatny gabinet logopedyczny

mgr Irena Filipowicz – Kasprzak, neurologopeda


diagnostyka i ogólna terapia zaburzeń mowy

terapia ludzi z afazją, alalią, dyzartrią

terapia dzieci przedszkolnych i szkolnych

terapia jąkania

Przyjmuje w przychodni w Babkach, po uprzedniej rejestracji pod numerem telefonu